Adaugă aici textul pentru subtitlu

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “LUXURY HAIR PRO by Catalina Balas TikTok Challange”

– 7 Noiembrie, ora 20:00 – 14 Noiembrie 2021, ora 21:00

 SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale “ LUXURY HAIR PRO by Catalina Balas TikTok Challange” – – 7 Noiembrie, ora 20:00 – 14 Noiembrie 2021, ora 21:00 numita in cele ce urmeaza “Campania” sau ”Campania Promotionala”) este SC PROGRESSIO MINERVA SRL (denumita in continuare „Organizatorul” sau „Saga Studio”), cu sediul in Strada Plopilor  457 Petrachioaia Ilfov, Romania, 077155, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nrJ23/6079/2018 , Cod Unic de Inregistrare 40333675.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”).

1.3. Prin participarea la Campanie se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

1.4. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei in format electronic, website-ul Organizatorului, la adresa: Luxury by Catalina Balas – Hair Professional Products (sagastudio.ro)

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania Promotionala in orice moment al acesteia Orice modificari/completari aduse prevederilor prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin afișarea pe site-ul SAGA STUDIO, la adresa: Luxury by Catalina Balas – Hair Professional Products (sagastudio.ro)

1.6. Organizatorul garanteaza ca derularea Campaniei pe pagina mai sus mentionata nu este in niciun fel sponsorizata, sustinuta sau administrata de Tick Tock sau in asociere cu Tick Tock. Tick Tock nu detine nicio raspundere legata de modul de organizare a Concursului, de termenii si conditiile prezentului Regulament, de desemnarea castigatorilor, de premiul acordat, de legalitatea organizarii si desfasurarii Campaniei ori de alte asemenea aspecte in legatura cu Campania.  

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu legislația în domeniu

 2.2. Perioada de desfasurare a Campaniei este 7 Noiembrie, ora 20:00 – 14 Noiembrie 2021, ora 21:00. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina de website SAGA STUDIO (www.sagastudio.ro) in conditiile art. 1.5. din prezentul Regulament.

2.3. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Se poate inscrie in vederea participarii la Campanie orice persoana fizica de sex feminin cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

3.2. Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

– angajatii SAGA STUDIO (SC PROGRESSIO MINERVA S.R.L.);

– rudele angajaților PROGRESSIO MINERVA  și ai agențiilor implicate (copii, parinti, frati/surori), sotul/sotia respectivilor angajati .

3.3. Pentru a participa in Campania Promotionala, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa aiba varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei Promotionale; – sa aiba domiciliul stabil pe teritoriul Romaniei;

– sa detina cont public pe www.tiktok.com, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale;  

– sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania Promotionala si sa urmeze pasii mentionati in Sectiunea 4 – MECANISMUL CAMPANIEI.

– sa dea follow pe TikTok paginii @sagastudioafumati (SAGA STUDIO)

 3.4. Participarea la aceasta Campanie are valoare de acceptarea integrala, expresa si neechivoca, liber consimtita și in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al Participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. In ziua de  7 Noiembrie, ora 20:00, pe pagina de TikTok Saga Studio Afumati (https://www.tiktok.com/@sagastudioafumati).

> Postarea de pe site-ul www.sagastudio.ro va consta in:

– Regulamentul Campaniei care se va desfasura pe pagina de TikTok Saga Studio Afumati,

> Postarea de pe pagina de TikTok Saga Studio Afumati va consta in:

– Postarea de concurs care va consta in urmatoarele:

– Participantii trebuie sa urmareasca pagina de tik tok @sagastudioafumati, sa dea like videoclipului, tag la 2 persoane cu cont tick tok inregistrat in Romania.

 1. Un participant este considerat eligibil care respectă tema concursului si regulamentul.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din Campanie toate postarile care:

– nu respecta conditiile impuse de legislatia in materie sau care sunt ilegale, periculoase, malitioase, calominatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o incalcare a dreptului de autor si comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale sau ilegale; prin care se instiga la discriminare pe baza de rasa sau origine etnica, religie, dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, cu caracter umilitor sau injositor pentru aceste categorii.

 4.4. In cadrul Campaniei desfasurate in ziua de 7 Noiembrie, ora 20:00 – 14 Noiembrie 2021, ora 21:00 va fi desemnat 1castigator și 1 rezerva.

– Extragerea va fi efectuata folosind un export automat al comentariilor si picker. Extragerea va avea loc intr-un live pe pagina de tick tock a organizatorului dupa terminarea campaniei.

4.5. Un participant unic („Participantul”) este identificat pe baza contului de TikTok. Pentru a intra in Campanie, Participantul trebuie:

 1. a) sa detina un cont public de TikTok propriu si nume / prenume reale;
 2. b) sa dea like videoclipului, tag la 2 persoane cu cont tick tok inregistrat in Romania.
 3. c) sa fie domiciliat in Romania

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1. In cadrul acestei Campanii, Organizatorul, prin intermediul SC PROGRESSIO MINERVA SRL, STR. Plopilor 457 Petrachioaia Ilfov,  ofera 1 premiu format din:

1 x Sampon Star Light

1 x Sampon Fortifier

1x Cutie 12 Fiole anticadere pt femei

1X Masca Reconstructie 250 ml

1x Ulei tratament

Valoarea totala a premiilor este de .432,75 lei (TVA inclus).

5.2. Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu, pe intreaga durata a Campaniei.

5.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, daca acesta este datorat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

5.4. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiul din prezenta Campanie, in alte bunuri si nici nu pot fi schimbate caracteristicile premiului castigat.

5.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului la adresa PROGRESSIO MINERVA SRL, Strada Plopilor 457 Petrachioaia, Ilfov, Romania, 077155, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la Campanie si/sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

5.6. Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorului este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.7. Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. Odata comunicata intentia, participantul nu poate reveni asupra deciziei. In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de

atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.8. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet.

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI

 Desemnarea castigatorului

6.1. Desemnarea castigatorului se va face astfel: dupa terminarea concursului, se vor centraliza toate comentariile/tag in ordine cronologica conform algoritmilor TikTok si se va realiza tragerea la sorti prin intermediul random.org a tuturor inscrierilor care au respectat prezentul regulament. Castigatorul va fi anuntat in data de 14 Noiembrie 2021 dupa ora 21.00.

Nu vor fi validate inscrierile care contin limbaj neadecvat, nu respecta conditiile de participare sau nu au respectat cerintele de concurs, prezentate in postare si in regulament.

In procesul de desemnare a castigatorului vor intra toate inscrierile valide (care respecta regulamentul postarii) din perioada 07.11.2021, ora 20:00 – 14.11.2021, ora 21:00.

6.2 Criteriile de participare: sa detina un cont public, sa urmareasca pagina de tik tok @sagastudioafumati, sa dea like videoclipului, tag la 2 persoane cu cont tick tok inregistrat in Romania.

Nu se va acorda premiul daca in cadrul Campaniei nu exista inscrieri valide conform mecanismului de concurs.

Premiile ce nu se acorda in cadrul Campaniei raman in posesia Organizatorului.

Validarea castigatorului.

6.3. Ulterior desemnarii castigatorului Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in concurs, precum si modul de desfasurare a acesteia. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Secțiunii 3 din prezentul Regulament;

(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Secțiunii 4 din prezentul Regulament.

6.4. Câștigătorul va fi anunțat pe pagina de TikTok Saga Studio Afumati (https://www.tiktok.com/@sagastudioafumati), într-un video cu referinta la postarea de concurs si live pe pagina de tik tok saga studio afumati, in data de 14 Noiembrie după încheierea acestuia.

6.5. Câștigătorul este obligat sa contacteze Organizatorul in maxim 48 de ore de la anunțarea sa, printr-un mesaj privat pe pagina oficiala de TikTok Saga Studio Afumati (https://www.tiktok.com/@sagastudioafumati), pentru a afla mai multe detalii despre cum poate intra in posesia premiului.

Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in timp de maxim de 48 ore de la anuntarea sa in comentariul la postarea de concurs.

6.6. Pentru a fi validat, castigatorul este rugat sa trimita in mesajul privat pe pagina oficiala de TikTok Saga Studio Afumati (https://www.tiktok.com/@sagastudioafumati) urmatoarele: nume si prenume, un numar de telefon, adresa fizică la care dorește sa primeasca premiul.

6.7. Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorul accepta implicit premiul si publicarea numelui si a prenumelui in comentariul de anunt al castigatorului Campaniei. Prin participarea la Campanie, castigatorul accepta implicit publicarea numelui si a prenumelui la postarea de concurs de pe pagina de TikTok (https://www.tiktok.com/@sagastudioafumati)

6.8. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nicio obligatie in cazurile in care datele furnizate de castigator nu corespund cu cele furnizate pe TikTok si in mesaj privat/ cele comunicate telefonic, datele nu sunt corecte si astfel Organizatorul nu poate lua legatura cu acesta.

6.9. Premiul va fi expediat in termen de maximum 5 zile lucratoare de la validare la adresa fizică oferită in mesajul privat trimis catre Organizator.

6.10. Publicarea numelui castigatorului si a premiului acordat se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 și a legislației în vigoare

 SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

7.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat.

7.3. Organizatorul nu este raspunzator pentru:

– erorile de conectare a platformei TikTok, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de erori pe platforma TikTok sau de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie;

– inscrieri in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;

– situatiile in care mai multe persoane revendica aceeasi inscriere. Conform prezentului Regulament, premiile vor fi acordate participantiilor care au folosit mecanismul de inscriere in concurs de pe https://www.tiktok.com/@sagastudioafumati si fac dovada ca sunt detinatorii contului de TikTok;

– orice eroare in datele furnizate de catre castigator. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;

– imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;

– intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

– pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului;

– erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal/telefonului de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului/telefonului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/telefonului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);

– situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail- ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

7.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorului, precum si a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campanei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) participantii care sunt supecti de frauda.

7.6. Participantul înțelege și garantează că nu va posta comentarii/postari care:

– încalcă, în orice mod, legile aplicabile;

– reprezintă o încălcarea drepturilor de autor;

– conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;

– promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;

– conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;

– conține amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;

– lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane.

Participantul înțelege și recunoaște că va fi singurul responsabil și că va acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin comentariile postate, inclusiv dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală.

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

 8.1. Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL

9.1 Organizatorul, in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, in scopurile urmatoare:

– organizarea Campaniei, respectiv a extragerii;

– desemnarea si validarea castigatorului;

– acordarea premiului catre castigator;

– indeplinirea obligatiilor fiscale ale Organizatorului.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Organizatorului Campaniei, având următoarele date de contact: catalina.balas@progressiominerva.ro.

Organizatorul Campaniei colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale Participanților pe care aceștia le furnizează în mod direct pentru scopuri legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

Perioade de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate de Organizator în scopul menționat în prezenta vor fi păstrate cât este necesar, pentru procesul de premiere.

Dacă se inițiază o măsură legală Datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor legislației aplicabile.

În principiu, Datele cu caracter personal vor fi pastrate de Organizator pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. Ulterior, Organizatorul va elimina/șterge Datele cu caracter personal din sistemele și evidențele sale și/sau vor fi luate măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât participantii castigatori să nu mai poata fi identificati în baza acestor date. Datele cu caracter personal vor fi șterse dupa 1 saptamana de la incetarea promotiei, cu exceptia situatiei in care prevederile legale impun pastrarea acestora pentru o perioada mai lunga.

9.2 Organizatorul garanteaza respectarea confidentialitatii datelor cu caracter personal. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi in Campanie si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate conform celor de mai sus.

9.3 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti decat in urmatoarele conditii:

 1. a) catre tertii colaboratori (furnizori de produse sau prestatori de servicii) implicati in organizarea Campaniei sau acordarea premiului, sub conditia existentei unui acord scris intre Organizatori si acesti terti, pentru stabilirea conditiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 2. b) catre autoritati, conform obligatiilor impuse de legislatia în vigoare.

9.4 Numele castigatorului si premiile castigate in cadrul Campaniei vor putea fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost modificata ulterior/republicata.

9.5 Organizatorul poate solicita Participantilor / Castigatorului premiului oferit in cadrul acestei Campanii acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii/Castigatorul vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

9.6 Participantul la Campanie, în calitate de persoana vizata, are conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: dreptul de a i se comunica, la cerere, dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal afectate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal; dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate..
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea PROGRESSIO MINERVA rectificarea datelor cu caracter personal incorecte; în funcție de scopul prelucrării, dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal.
 • Dreptul la restricționare: dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care ne-au fost furnizate de catre participant, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate și dreptul de a transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră.
 • Dreptul de a obiecta:

Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, în orice moment, față de Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat în special dacă Prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

Drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. PROGRESSIO MINERVA SRL, în calitate de Organizator, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării acestor drepturi.

De asemenea, clientii au dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Orice întrebări cu privire la protectia datelor pot fi adresate către PROGRESSIO MINERVA SRL la adresa de email catalina.balas@progressiominerva.ro .

Regulamentul oficial al Campaniei este publicat pe website-ul Organizatorului si poate fi consultat de catre orice persoana interesata. Informatii suplimentare referitoare la modul de derulare a campaniei pot fi solicitate prin e-mail, la adresa catalina.balas@progressiominerva.ro

 SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a- si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

   SECTIUNEA 11. LITIGII SI FRAUDE

11.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

11.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: Str. Plopilor 457 Petrachioaia, Ilfov, 077155, in atentia Administratorului, in termen de maxim 5 (cinci ) zile calendaristicei de la data publicarii castigatorului care se considera lezati in vreun fel. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vre-o contestatie.

11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant conform art. 5.5.

Organizator

SC PROGRESSIO MINERVA SRL